G20 nedir, hangi ülkelerden oluşmaktadır.

G20 diğer bir adlandırma ile Group of 20 olarak isimlendirilen ekonomik yapı dünyanın en büyük ekonomilerinden 19’u ve Avrupa Birliği Komisyonu’nun bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Bu 19 ülkeler şunlardır; Türkiye, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, ABD, Kanada, Meksika, Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Endonezya, Avustralya, Güney Afrika, Suudi Arabistan.

Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) veya İngilizce karşılığı olarak kullanılan ifade olan Gross Domestic Product (GDP), bir ülkede belli bir dönem içerisinde o ülkede üretilen tüm mal ve hizmetlerin parasal karşılığını ifade etmektedir. Dönem olarak genellikle bir yıllık değer hesaplanmaktadır. Bununla birlikte ilgili parasal değer ulusal para birimi cinsinden ifade edilebildiği farklı para birileri cinsinden de ifade edilebilir. Dönemler arasındaki GSYH’de meydana gelen artış ekonomik büyümeyi gösterir. Ekonomik büyüme nominal veya reel büyüme şeklinde hesaplanabilir. Enflasyona göre revize edilmiş büyüme reel büyüme olarak ifade edilmektedir.

Aşağıda yer alan tabloda G20 ülkelerine ait 2000-2020 yılları arasındaki GSYH değerlerini ve bu yıllar arasındaki değişim gösterilmiştir.

Tablo: G20 Ülkeleri GSYH Değerleri ve Değişimi (2000-2020)

NO ÜLKE /BİRLİK GSYİH (2000) GSYİH (2020) %DEĞİŞİM
1 ALMANYA 1.947.981.991.012 3.846.413.928.654 97,46
2 AMERİKA 10.252.345.464.000 20.953.030.000.000 104,37
3 ARJANTİN 284.203.750.000 389.288.056.265 36,97
4 AVRUPA BİRLİĞİ 7.276.100.425.846 15.291.934.754.442 110,17
5 AVUSTRALYA 415.576.210.513 1.327.836.171.069 219,52
6 BREZİLYA 655.448.188.259 1.444.733.258.972 120,42
7 ÇİN 1.211.346.869.600 14.722.730.697.890 1115,4
8 ENDONEZYA 165.021.012.078 1.058.423.838.345 541,39
9 FRANSA 1.365.639.660.792 2.630.317.731.455 92,61
10 GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 151.753.369.492 335.442.101.366 121,04
11 KORE CUMHURİYETİ 576.178.114.168 1.637.895.802.793 184,27
12 HİNDİSTAN 468.394.937.262 2.660.245.248.868 467,95
13 BİRLEŞİK KRALLIK 1.662.127.402.028 2.759.804.061.837 66,04
14 İTALYA 1.146.676.894.210 1.888.709.443.687 64,71
15 JAPONYA 4.968.359.075.957 5.057.758.958.707 1,8
16 KANADA 744.773.415.932 1.645.423.407.568 120,93
17 MEKSİKA 707.906.744.575 1.073.915.880.823 51,7
18 RUSYA 259.710.142.197 1.483.497.784.868 471,21
19 SUUDİ ARABİSTAN 189.514.926.213 700.117.873.253 269,43
20 TÜRKİYE 274.302.959.053 719.954.821.683 162,47
  DÜNYA 33.831.940.878.253 84.746.978.784.173 150,49
Kaynak:
worldbank.org

Dünya bankası verileri göz önünde bulundurulduğunda G20 ülkeleri içerisinde son yirmi yılın en hızlı büyüyen ülkelerinin sırasıyla Çin, Endonezya, Rusya ve Hindistan olduğu görülmektedir. Diğer taraftan Birleşik Krallık, İtalya, Meksika ve Arjantin'in en düşük büyümeye sahip ülkeler olduğu, bununla birlikte Japonya'nın ise neredeyse hiç büyümediği görülmüştür.

Türkiye'nin büyüme hızının AB, G20 ve Dünya ortalamasının üzerinde olduğu, fakat özellikle son yıllarda büyük atılım sağlayan gelişmekte olan ülkeler ortalaması göz önünde bulundurulduğunda büyüme hızının düşük seyrettiği söylenebilir.

Aşağıda yer alan tabloda G20 ülkelerine ait 2000-2020 yılları arasındaki nüfus değişim değerlerini ve bu yıllar arasındaki değişim gösterilmiştir.

Tablo: G20 Ülkeleri Nüfusları ve Değişimi (2000-2020)

NO ÜLKE NÜFUS (2000) NÜFUS (2020) %DEĞİŞİM
1 ALMANYA 82.211.508 83.160.871 1,15
2 AMERİKA 282.162.411 331.501.080 17,49
3 ARJANTİN 36.870.796 45.376.763 23,07
4 AVRUPA BİRLİĞİ 429.328.622 447.479.493 4,23
5 AVUSTRALYA 19.153.000 25.693.267 34,15
6 BREZİLYA 174.790.339 212.559.409 21,61
7 ÇİN 1.262.645.000 1.410.929.362 11,74
8 ENDONEZYA 211.513.822 273.523.621 29,32
9 FRANSA 60.912.500 67.379.908 10,62
10 GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 44.967.713 59.308.690 31,89
11 KORE CUMHURİYETİ 47.008.111 51.836.239 10,27
12 HİNDİSTAN 1.056.575.548 1.380.004.385 30,61
13 BİRLEŞİK KRALLIK 58.892.514 67.215.293 14,13
14 İTALYA 56.942.108 59.449.527 4,4
15 JAPONYA 126.843.000 125.836.021 -0,79
16 KANADA 30.685.730 38.037.204 23,96
17 MEKSİKA 98.899.845 128.932.753 30,37
18 RUSYA 146.596.869 144.104.080 -1,7
19 SUUDİ ARABİSTAN 20.663.840 34.813.867 68,48
20 TÜRKİYE 63.240.196 84.339.067 33,36
  DÜNYA 6.114.324.044 7.763.498.647 26,97
Kaynak:
worldbank.org

G20 ülkelerine ait son 20 yılın nüfus verileri incelendiğinde en yüksek artış hızına Suudi Arabistan'ın sahip olduğu, en düşük artış hızına ise Almanya'nın sahip olduğu gözlemlenmektedir. Japonya ve Rusyanın ise nüfuslarının bu süreçte azaldığı görülmüştür. Bu durumun uzun süreli devam etmesi durumunda Japonya'nın sahip olduğu ekonomik güce ait konumu kaybedebileceği görülmektedir.

Yukarıda yer alan veriler göz önünde bulundurulduğunda bazı ülkelerin nüfus artış hızı düşük olmasına rağmen büyüdükleri, diğerlerinin ise nüfus artışına paralel, daha fazla veya daha az olmak üzere büyüdükleri görülmüştür. Rusya ise negatif nüfus artışına rağmen yüksek büyüme göstermiştir.