Hakkımızda

Kuruluş misyonu öğrencilere yardımcı kaynak ve ders notu sağlamak olan sitemiz zamanla gelişen ihtiyaçlar karşısında yeni hedefler belirlemiş ve yenilenmeye gitmiştir. Yayın hayatına 21 Aralık 2007 yılında başlayan sitemiz 2017 yılına kadar süren 10 yıllık süre zarfında bazen yayınlarına ara vermek zorunda kalsa da 2022 yılı içinde yenilenerek ve güncellenerek yeni bir vizyon ve misyonla tekrardan yayın faaliyetlerine başlamıştır.

Vizyonumuz

İgi alanımıza giren konularda günümüz ve geleceğin sağlayacağı imkanlar çerçevesinde, bilgi üreten, tarayan, düzenleyen, saklayan ve sürekli güncel kılan küresel bir bilgi paylaşım platformu olmaktır. Globalleşen dünyada mümkün olduğunca farklı dillerde farklı kesimlere ulaşabilmek ve ihtiyaçlara cevap vermektir.

Misyonumuz

Prensip olarak kabul ettiğimiz değerler ışığında en iyi şekilde hizmet etmek, bu yaklaşımımız ile toplumun başta eğitim olmak üzere tüm alanlarda ilerlemesine , bilgi oranının yükselmesine öncülük etmektir. Artan bilgi seviyesi ile ulusal ve uluslararası alanda kapsamımıza giren konularda yarınlara katkı sunmaktır.