G20 Suudi Arabistan 2020

G20 nedir, hangi ülkelerden oluşmaktadır.

G20 diğer bir adlandırma ile Group of 20 olarak isimlendirilen ekonomik yapı dünyanın en büyük ekonomilerinden 19’u ve Avrupa Birliği Komisyonu’nun bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Bu 19 ülkeler şunlardır; Türkiye, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, ABD, Kanada, Meksika, Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Endonezya, Avustralya, Güney Afrika, Suudi Arabistan.

Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) veya İngilizce karşılığı olarak kullanılan ifade olan Gross Domestic Product (GDP), bir ülkede belli bir dönem içerisinde o ülkede üretilen tüm mal ve hizmetlerin parasal karşılığını ifade etmektedir. Dönem olarak genellikle bir yıllık değer hesaplanmaktadır. Bununla birlikte ilgili parasal değer ulusal para birimi cinsinden ifade edilebildiği farklı para birileri cinsinden de ifade edilebilir. Dönemler arasındaki GSYH’de meydana gelen artış ekonomik büyümeyi gösterir. Ekonomik büyüme nominal veya reel büyüme şeklinde hesaplanabilir. Enflasyona göre revize edilmiş büyüme reel büyüme olarak ifade edilmektedir.

Aşağıda yer alan tabloda G20 ülkelerine ait 2000-2020 yılları arasındaki GSYH değerlerini ve bu yıllar arasındaki değişim gösterilmiştir.

Tablo: G20 Ülkeleri GSYH Değerleri ve Değişimi (2000-2020)

No
ÜLKE ADI
GSYİH (2000)
GSYİH (2020)
% Değişim
1
ALMANYA
1.947.981.991.012
3.846.413.928.654
97,46%
2
AMERİKA
10.252.345.464.000
20.953.030.000.000
104,37%
3
ARJANTİN
284.203.750.000
389.288.056.265
36,97%
4
AVRUPA BİRLİĞİ
7.276.100.425.846
15.291.934.754.442
110,17%
5
AVUSTRALYA
415.576.210.513
1.327.836.171.069
219,52%
6
BREZİLYA
655.448.188.259
1.444.733.258.972
120,42%
7
ÇİN
1.211.346.869.600
14.722.730.697.890
1115,40%
8
ENDONEZYA
165.021.012.078
1.058.423.838.345
541,39%
9
FRANSA
1.365.639.660.792
2.630.317.731.455
92,61%
10
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
151.753.369.492
335.442.101.366
121,04%
11
KORE CUMHURİYETİ
576.178.114.168
1.637.895.802.793
184,27%
12
HİNDİSTAN
468.394.937.262
2.660.245.248.868
467,95%
13
BİRLEŞİK KRALLIK
1.662.127.402.028
2.759.804.061.837
66,04%
14
İTALYA
1.146.676.894.210
1.888.709.443.687
64,71%
15
JAPONYA
4.968.359.075.957
5.057.758.958.707
1,80%
16
KANADA
744.773.415.932
1.645.423.407.568
120,93%
17
MEKSİKA
707.906.744.575
1.073.915.880.823
51,70%
18
RUSYA
259.710.142.197
1.483.497.784.868
471,21%
19
SUUDİ ARABİSTAN
189.514.926.213
700.117.873.253
269,43%
20
TÜRKİYE
274.302.959.053
719.954.821.683
162,47%
 
DÜNYA
33.831.940.878.252,90
84.746.978.784.172,80
150,49%
Kaynak:
worldbank.org

Dünya bankası verileri göz önünde bulundurulduğunda G20 ülkeleri içerisinde son yirmi yılın en hızlı büyüyen ülkelerinin sırasıyla Çin, Endonezya, Rusya ve Hindistan olduğu görülmektedir. Diğer taraftan Birleşik Krallık, İtalya, Meksika ve Arjantin'in en düşük büyümeye sahip ülkeler olduğu, bununla birlikte Japonya'nın ise neredeyse hiç büyümediği görülmüştür.

Türkiye'nin büyüme hızının AB, G20 ve Dünya ortalamasının üzerinde olduğu, fakat özellikle son yıllarda büyük atılım sağlayan gelişmekte olan ülkeler ortalaması göz önünde bulundurulduğunda büyüme hızının düşük seyrettiği söylenebilir.

Aşağıda yer alan tabloda G20 ülkelerine ait 2000-2020 yılları arasındaki nüfus değişim değerlerini ve bu yıllar arasındaki değişim gösterilmiştir.

Tablo: G20 Ülkeleri Nüfusları ve Değişimi (2000-2020)

No
ÜLKE ADI
Nüfus (2000)
Nüfus (2020)
% Değişim
1
ALMANYA
82.211.508
83.160.871
1,15%
2
AMERİKA
282.162.411
331.501.080
17,49%
3
ARJANTİN
36.870.796
45.376.763
23,07%
4
AVRUPA BİRLİĞİ
429.328.622
447.479.493
4,23%
5
AVUSTRALYA
19.153.000
25.693.267
34,15%
6
BREZİLYA
174.790.339
212.559.409
21,61%
7
ÇİN
1.262.645.000
1.410.929.362
11,74%
8
ENDONEZYA
211.513.822
273.523.621
29,32%
9
FRANSA
60.912.500
67.379.908
10,62%
10
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
44.967.713
59.308.690
31,89%
11
KORE CUMHURİYETİ
47.008.111
51.836.239
10,27%
12
HİNDİSTAN
1.056.575.548
1.380.004.385
30,61%
13
BİRLEŞİK KRALLIK
58.892.514
67.215.293
14,13%
14
İTALYA
56.942.108
59.449.527
4,40%
15
JAPONYA
126.843.000
125.836.021
-0,79%
16
KANADA
30.685.730
38.037.204
23,96%
17
MEKSİKA
98.899.845
128.932.753
30,37%
18
RUSYA
146.596.869
144.104.080
-1,70%
19
SUUDİ ARABİSTAN
20.663.840
34.813.867
68,48%
20
TÜRKİYE
63.240.196
84.339.067
33,36%
 
DÜNYA
6.114.324.044
7.763.498.647
26,97%
Kaynak:
worldbank.org

G20 ülkelerine ait son 20 yılın nüfus verileri incelendiğinde en yüksek artış hızına Suudi Arabistan'ın sahip olduğu, en düşük artış hızına ise Almanya'nın sahip olduğu gözlemlenmektedir. Japonya ve Rusyanın ise nüfuslarının bu süreçte azaldığı görülmüştür. Bu durumun uzun süreli devam etmesi durumunda Japonya'nın sahip olduğu ekonomik güce ait konumu kaybedebileceği görülmektedir.

Yukarıda yer alan veriler göz önünde bulundurulduğunda bazı ülkelerin nüfus artış hızı düşük olmasına rağmen büyüdükleri, diğerlerinin ise nüfus artışına paralel, daha fazla veya daha az olmak üzere büyüdükleri görülmüştür. Rusya ise negatif nüfus artışına rağmen yüksek büyüme göstermiştir.