Veteriner Hekim Andı

Veteriner Hekimler'de her meslekte olduğu gibi diplomalarını aldıktan sonra mesleki etik kapsamında mesleklerini icra edeceklerine dair yeminde bulunurlar. Tüm bunların yanında her hekim mesleği ile ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun davranışlar sergilemelidir. Bu kaspamda detaylı bilgi TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ DEONTOLOJİ ve ETİK YÖNETMELİĞİ'nden elde edilebilir.

 

Veteriner hekimliği mesleğinin üyeleri arasına katıldığım şu andan başlayarak;

Yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma;

Meslek sahibi olmamda emeği geçenlere saygı ve minnettarlığımı koruyacağıma;

Sanatımı doğrulukla yapacağıma, mesleğimi onurlandıracağıma;

Mesleğimin dünya çapında geliştirilmesini hedefleyeceğime;

Bu amaçla meslektaşlarımla tam bir anlayış ve işbirliği içinde çalışacağıma;

Hayvan ve insan sağlığına çağdaş anlamda bir hizmet sunmayı ilke edineceğime;

İnsan ve hayvanların ortak malı olan çevrenin korunması ve olanaklarından tüm canlıların yararlanması için çaba harcayacağıma;

Hasta sahiplerinin duygu ve düşüncelerine saygı duyacağıma; sosyal, siyasal ve dinsel farklılık gözetmeksizin, mesleki bilgimin gereğini yapacağıma;

Sanatımı uygularken öğreneceğim sırları asla açıklamayacağıma;

Bilimsel yöntemlerden sapmadan; deontolojik kurallara uyarak ve etik ilkeleri gözeterek tedavi ve araştırma yapacağıma;

İnsanlığın değerleri, bilimin gerçeği ve mesleğimin onuru önünde şerefim üzerine and içerim.