Veteriner Hekimlik Eğitimi ve Dersleri

Veteriner Hekimlik Eğitimi

Eğitimi süresi 5 yıldır. Bazı üniversitelerde hazırlık okutulmaktadır. Verilen eğitim programı ve dersleri üniversitelere göre değişmekle beraber ana kapsamı aynıdır. Eğitim sürecinde Temel Bilimler, Klinik Öncesi Bilimler, Klinik Bilimler, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi, Hayvan Besleme ve Yem Teknolojisi ile Zootekni bölümleri kapsamında dersler okutulmaktadır. Aşağıda yer alan dersler tüm fakültelerde ortak verilmektedir. Bu derslerle beraber gerek seçmeli gerekse fakültelerin belirlemiş oldukları diğer dersler yer almaktadır. (Her fakültede alınan dersler ve derslerin kredi yoğunluğu için ilgili fakültenin internet sitelerinden yararlanabilirsiniz.)

Peki alınan dersler zor mu? Eğitim süreci ile derslerin zorluğunu ayrı değerlendirmek gerekiyor. Aslında aşağıda yer alan listedeki tüm dersler oldukça kapsamlı dersler. Her biri kendi içeresinde oldukça fazla bölüm içermekte. Bu açıdan değerlendirildiğinde gerçekten çok zor ve bitirmek için büyük emek istiyor. Fakat hepimizin malumudur ki derslerin zor ya da kolay olarak algılanması hem bizim hem de dersi gerçekleştiren hocalarımızın tutum ve davranışlarından kaynaklanmaktadır. Bu sebepten ötürü imkânınız varsa hali hazırda eğitim gören öğrencilerden üniversiteleri ziyaret ederek bilgi almanız daha sağlıklı olacaktır.

Peki hangi üniversiteyi tercih etmelisiniz. Öncelikle bu mesleği neden tercih ettiğinizi ve bu meslekte gelecekte nerede olmak istediğinizi belirlemelisiniz. Zira her üniversitenin her şehrin imkanları birbirinden farklıdır. Örneğin büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan bir işletmede veteriner hekim mi olmak, pet kliniği açmak, ilaç firmalarında, yem fabrikalarında, laboratuvarlarda çalışmak mı istiyorsunuz buna karar vermelisiniz. Daha sonra belirlediğiniz alanda fakültelerin ve şehrin imkanlarını mukayese etmelisiniz. Ama her şeyden önemlisi çok klişe olacak ama kendinizi iyi geliştirmelisiniz diğerleri sadece araçtır. Ayrıca hayat her zaman planladığınız gibi de gitmeyebilir. Bu açıdan meslek oldukça avantajlı ve çalışma alanı oldukça geniş birbirinden alakasız gibi görünen pek çok sektörde çalışma imkânınız bulunmakta.

 

Temel Dersler
Temel Bilimler
Anatomi
Biyokimya
Fizyoloji
Histoloji
Embriyoloji
Klinik Öncesi
Mikrobiyoloji
Patoloji
Farmakoloji
İmmunoloji
Toksikoloji
Viroloji
Parazitoloji
Klinik
Cerrahi
Anestezi ve Reanimasyon
Genel Cerrahi
Özel Cerrahi
İç Hastalıkları
Ortopedi ve Ayak Hastalıkları
Doğum ve Jinekoloji
R. ve Suni Tohumlama 2
Radyoloji
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Süt Bilimi ve Teknolojisi
Et Muayene ve Teknolojisi
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Hayvan Besleme ve Zootekni
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Yem Maddeleri ve Yem Teknolojisi
Hayvan Islahı
Zootekni
Genetik
Hayvancılık İşletme Ekonomisi