Türkiye'deki Veteriner Fakülteleri

Ülkemizde veteriner eğitim merkezlerinin kuruluşu cumhuriyet öncesi döneme kadar uzanır. Cumhuriyet öncesi dönem ve cumhuriyetin ilk yıllarında eğitimin asıl amacı askeri ihtiyaçlara cevap vermek iken daha sonraki yıllarda bu durum değişim göstermiştir. Günümüzde ise birçok farklı alanda veteriner hekimlik mesleğine ihtiyaç duyulmaktadır.

İlk Veteriner Hekimliği eğitimi 1842 yılında İstanbul’da Prusyalı Veteriner Godlewsky tarafından verilmeye başlandı. Eğitimler askeri eğitim merkezlerinde devam ederken, 1889'da ilk sivil Veteriner Mektebi kuruldu. 1928'de mektebin adı "Yüksek Baytar Mektebi" şeklinde değiştirildi. 1948'de Veteriner Fakültesi Ankara Üniversitesi bünyesine alındı. 1970’li yıllarda Ankara’dan sonra Elâzığ, İstanbul ve Bursa’da veteriner fakülteleri kuruldu.

İlerleyen yıllarda artan hekim ihtiyacını karşılamak ve bu alanda akademik çalışmaların arttırılması amacı ile fakülte sayısı artarak bugünlere gelmiştir. Hali hazırda aktif olarak eğitim veren 26 adet veteriner fakültesi bulunmaktadır. Ayrıca başvurusu yapılmış açılmayı bekleyen ve açılması planlanan yeni fakültelerde bulunmaktadır. Eğitim faaliyetini aktif olarak sürdüren fakülteler aşağıda listelenmiştir.

İl
Üniversite Adı
Adana
Çukurova Üniversitesi
Afyon
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Aksaray
Aksaray Üniversitesi
Ankara
Ankara Üniversitesi
Aydın
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Balıkesir
Balıkesir Üniversitesi
Bingöl
Bingöl Üniversitesi
Bişkek
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Burdur
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Bursa
Bursa Uludağ Üniversitesi
Diyarbakır
Dicle Üniversitesi
Elazığ
Fırat Üniversitesi
Erzurum
Atatürk Üniversitesi
Hatay
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
İstanbul
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Kars
Kafkas Üniversitesi
Kastamonu
Kastamonu Üniversitesi
Kayseri
Erciyes Üniversitesi
Kırıkkale
Kırıkkale Üniversitesi
Konya
Selçuk Üniversitesi
Lefkoşa
Yakın Doğu Üniversitesi
Muğla
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Samsun
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Siirt
Siirt Üniversitesi
Sivas
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Şanlıurfa
Harran Üniversitesi
Tekirdağ
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Van
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 

Listede yer alan fakültelerle ilgili detaylı bilgiye Üniversite ve Fakültelerin internet sayfalarından ulaşabilirsiniz.