Hayvan Hastaneleri

Hepimiz kendimiz ya da bir yakınımız hasta olduğunda hemen geçirdiğimiz rahatsızlığın teşhisi ve tedavisi için koşuştururuz. Geçirilen rahatsızlıklar kimi zaman hafif seyirli ve sadece yaşam konforunu düşürerek kalitesiz bir yaşam sürülmesine, kimi zamanda ileri derecede seyredip yaşamsal fonksiyonların sona ermesine sebebiyet verir. Bizler gibi diğer canlılar da çok farklı sebepler ile hastalanırlar ama bir farkla onlar için bizden başka hastalıklarını tespit edecek, koşturacak, teşhis ve tedavisini üstlenecek kimse bulunmuyor. Burada biz hayvan severlere oldukça büyük sorumluluklar düşüyor. Derdini anlatamayan bizlerin ilgi ve şefkatine muhtaç bu canlılara yardım etmek tüm insanlığın derdi olmalı. Ülkelerin gelişmişlik durumuna göre çiftlik hayvanlarından egzotik hayvanlara kadar tüm hayvanların bakım, besleme, barınma ve tedavi gibi tüm ihtiyaçlarının karşılanma düzeyi de artıyor. Ülkemizde son yıllarda artan duyarlılıklar ile tedavi edilen hayvan sayısında artış gerçekleşirken. Artan ihtiyaçlar doğrultusunda klinik ve hastanelerin kapasite ve sayılarında artış görülüyor.

Muayenehane, Poliklinik ve Hastane arasındaki fark;

Poliklinik: En az dört veteriner hekimin mesleklerini icra etmek için bir araya gelerek açmış oldukları muayenehaneler bütününü,

Muayenehane: Hayvanların ayakta muayene, teşhis ve tedavilerinin ve bunlarla ilgili uygulamalarının yapıldığı veteriner hekim veya veteriner hekimler tarafından açılmış iş yerini ,

Hastane: Bütün hayvanların hastalıklarının teşhis ve tedavilerinin ayakta veya yatarak yapıldığı hayvan hastanesini ifade eder(1,2).

Sizler için ulaşılabilir, detaylı bilgi alabileceğiniz ve kapsamlı tanı, tedavi ve bakım hizmeti gerçekleştirebilen hastaneleri derledik.

Hastaneleri taşıması gereken asgari niteliklere ait detaylı bilgiye yönetmelikten ulaşabilirsiniz.

“Hastanenin veteriner hekim kadrosu biri sorumlu yönetici birisi uzman veteriner hekim olmak üzere en az beş veteriner hekimden oluşur. Uzman veteriner hekimin ana bilim dallarından birinde uzmanlık ya da doktora yapmış olması esastır”(2).

“Hastaneler 24 saat hizmet verir. En az bir veteriner hekim gece nöbeti tutar. Nöbetçi hekime yardımcı sağlık hizmetleri personeli ile yardımcı personel eşlik eder”.

Not: Hastane listesi belirlenir iken internet sitelerinin kullanılabilirliği ve güncelliği ile Veteriner Hekim sayısı baz alınmıştır. Ayrıca pet dışında hizmet veren ve üniversite hastaneleri kapsam dışında tutulmuştur Hazırlanan listenin temel alındığı dökuman Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinde yer almaktadır. Aynı adreste ruhsatlı poliklinik ve klinik listeside bulunmaktadır. Listenin ham haline Ruhsatlı Özel Hayvan Hastaneleri Listesi'nden ulaşabilirsiniz.

 

Pet Hospital Hayvan Hastanesi
Ankara
Çankaya
Batıkent Hayvan Hastanesi
Ankara
Yenimahalle
Cat Hospital Kedi Hastanesi
Ankara
Çankaya
Vtm Hayvan Hastanesi
Ankara
Çankaya
Metropolitan Hayvan Hastanesi
Ankara
Çankaya
Vcom Hayvan Hastanesi
Ankara
Çankaya
Başkent Hayvan Hastanesi
Ankara
Çankaya
Pet Hospital Hayvan Hastanesi
Ankara
Çankaya
Petsmile Hayvan Hastanesi
Ankara
Çankaya
Petcode Hayvan Hastanesi
Ankara
Çankaya
İstanbul Hayvan Hastanesi
İstanbul
Ataşehir
Animallia Hayvan Hastanesi
İstanbul
Beşiktaş
Anotalia Hayvan Hastanesi
İstanbul
Kadıköy
Empati Akademi Hayvan Hastanesi
İstanbul
Büyükçekmece
Vetline Hayvan Hastanesi
İstanbul
Kadıköy
Yücelen Hayvan Hastanesi
İzmir
Buca
Petical Hayvan Hastanesi
Mersin
Yenişehir
Medika_Vet Hayvan Hastanesi
Muğla
Ula
Metropol Hayvan Hastanesi
İzmir
Çiğli
Therapy Hayvan Hastanesi
İzmir
Urla
Internatıonal Veteriner Hospıtal
Antalya
Muratpaşa
Antlara Hayvan Hastanesi
Antalya
Muratpaşa
Kaynak:
tarimorman.gov.tr

 

  1. 15 Ekim 2011 Cumartesi Resmî Gazete Sayı : 28085 Veteriner Hekim Muayenehane Ve Poliklinik Yönetmeliği
  2. 21 Aralık 2011 Çarşamba Resmî Gazete Sayı : 28149 Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği
  3. 30 Temmuz 2019 Pazartesi Resmî Gazete Sayı : 30825 Hayvan Hastaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  4. patiliyo.com Erişim: 22.03.2019/11:14
  5. dunya.com Erişim: 22.03.2019/11:18
  6. tarimorman.gov.tr Erişim: 20.07.2019/11:30